Zawartość i rola próchnicy w glebie

Jednym z podstawowych czynników kształtujących żyzność gleb jest zawartość materii organicznej. W wyniku jej rozkładu część powstających związków stanowi materiał wyjściowy do tworzenia próchnicy w procesie humifikacji i budowy ciał organizmów glebowych, a część ulega mineralizacji do związków prostych wykorzystywanych przez rośliny. Humifikacja i mineralizacja materii organicznej są procesami ciągłymi, których intensywność zależy od ilości […]